Dotări

Liceul oferă toate condițiile de desfășurare a procesului educațional, dispunând de dotări moderne sau în curs de modernizare. Elevii liceului au la dispoziție multiple  săli de clasă, laboratoare de fizică, biologie, geografie si informatică, bibliotecă școlară și săli de sport.