CDI

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (CDI)

CDI (Centrul de Documentare şi Informare) este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie,un loc de cultură,deschidere, întâlnire şi integrare.

(art. 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi infor

mare, cf. Ordinului nr. 5.556 / 7 oct. 2011).

Centrul de Documentare şi Informare de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu, Oradea, funcționează din 15 ianuarie 2015 și reprezintă o zonă în cadrul şcolii unde se pot desfăşura activităţi didactice, activităţi independente ale elevilor în vederea pregătirii lecţiilor (cercetare, documentare, informare). De asemenea, se ţin activităţi recreative, activităţi de documentare în vederea pregătirii de excursii şi vizite organizate, loc de concepere şi elaborare a proiectelor şi portofoliilor şcolare, împrumuturi de carte şi alte materiale informative şi de documentare pe orice suport (CD, DVD), vizionări de filme ( ecranizări ale marilor opere și nu numai), expoziții de carte sau expoziții ale lucrărilor realizate de copii la diferite activități şi, bineînţeles, activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a cadrelor didactice.

BALAȘ T. DELIA-GEORGETA
prof. Documentarist

În spaţiul CDI elevii şi deopotrivă cadrele didactice pot găsi cărţi de beletristică incluse în programele şi bibliografiile şcolare, manuale în vederea studiului la clasă, abonamente la ziare , calculatoare legate în reţea şi cuplate la internet, scanner, imprimantă, proiector.

Rolul Centrului de Documentare şi Informare este unul bine definit şi în primul rând asigură şanse egale pentru toţi elevii în privinţa accesului la informaţie şi a materialelor documentare. De asemenea, implementează una dintre metodele de
învăţare cele mai eficiente – învăţarea prin descoperire. Elevii se pot recrea citind romane, reviste ori ascultând muzică la căşti, în acelaşi timp învăţându-i să utilizeze informaţia, să o selecteze, cu alte cuvinte să ştie să aleagă din noianul de informaţii şi documente, pe cele utile.

Profesorul documentarist este cel care îndrumă permanent elevii în utilizarea materialului existent, care se ocupă de îmbunătăţirea fondului documentar existent şi care menţine dialogul permanent cu profesorii şi pregăteşte materialele necesare funcţionării oricărei activităţi în CDI.