Sesiunea Iunie-Iulie

Proba de competențe lingvistice – limba engleză

Proba audio și scris

Candidații vor fi prezenți cu un act de indentitate cel târziu la ora 11.30 în sălile de examen

Proba orală