1500
studenți anual
114
profesori
342
săli de clasă
7
specializări

Scurt Istoric

Școala a fost întemeiată ca instituție la 2 decembrie 1699. Din 1717 instituția a funcționat ca școală iezuită, iar din 1874 ca arhigimnaziu cu limba de predare latină,tutelat de Ordinul Premonstratens.

La acest arhigimnaziu (în germană Obergymnasium) s-a constituit și prima catedră de limba română din Oradea, care a fost ocupată de profesorii: Alexandru Roman, Dionisie Pășcuțiu și Constantin Pavel.
În locația acestei școli a funcționat un timp și Academia de Drept care s-a bucurat de prezența unor nume celebre printre profesorii săi: Iosif Vulcan, Emanuil Gojdu, Aurel Lazar ș.a. În perioada interbelică în localul școlii a funcționat Liceul Comercial Român-Maghiar și până în 1924 Facultatea de Drept.
În 1959, prin unificarea Liceului Clasic Mixt Maghiar cu Liceul de Fete Român “Oltea Doamna”, a luat ființă Liceul de Filologie-Istorie, care din 1990 a devenit Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.Din anul școlar 1999-2000 școala a primit denumirea de Colegiul Național “Mihai Eminescu”, nume ce marchează și mai bine statutul de școală reprezentativă a județului Bihor.

Viziunea scolii

Colegiul Național „Mihai Eminescu” trebuie să se încadreze în eforturile școlii bihorene de a devenii un mediu democratic și dinamic, care să asigure accesul la educație și șanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev, prin dobăndirea competențelor cheie, care să permită tinerilor inserția socială și invațarea pe tot parcursul vieții.
Mediul educational trebuie să ofere fiecărui tănar posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor și aspiratiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaștere.

Misiunea scolii

Școala noastră promovează identificarea și dezvoltarea aptitudinilor elevului și realizeaza educația prin colaborare si lucru in echipă.

Oferim o șansa fiecărui elev să-și construiască viitorul și să se adapteze unei societăți dinamice

Dotări

Liceul oferă toate condițiile de desfășurare a procesului educațional, dispunând de dotări moderne sau în curs de modernizare. Elevii liceului au la dispoziție multiple  săli de clasă, laboratoare de fizică, biologie, geografie si informatică, bibliotecă școlară și săli de sport.